facebook tracking
Maria Rydell

Maria Rydell

Projektledare, landskapsarkitekt, gruppchef – Anläggning

Maria, varför valde du att börja jobba på Forsen?

Jag utvecklar grön kompetens inom projekt- och byggledning på Forsen, vilket är väldigt spännande. Min erfarenhet från att ha arbetat på beställarsidan i flera år, är att det finns en brist avseende grön kompetens inom projekten. Att plantera träd och perenner kanske inte låter så komplicerat, men det är i verkligheten ett komplext samspel där allt måste hänga ihop: alltifrån jordkvalitet till trädval, plantering och skötsel måste fungera perfekt.

Att bygga med levande material ställer andra krav på projektering, utförande och skötsel än att bygga med asfalt eller betong. Det är en fråga som måste hanteras på alla fronter: beställarsidan, projekterande landskapsarkitekter, entreprenörer och projekt- och byggledning. På Forsen driver jag de gröna frågorna under projekterings- och utförandeskedena för att vid projektslut kunna lämna över en anläggning som motsvarar beställarsidans förväntningar avseende det gröna.

Vad blir din nästa stora utmaning på Forsen?

Att utveckla den gröna kompetensen inom projekt- och byggledning och besiktning genom att vi blir fler medarbetare med grön kompetens! Målet är att Forsen är känt för att hantera de gröna frågorna inom projekten på ett kompetent och förtroendeingivande sätt. Detta skulle stärka branschen – för att få attraktiva hållbara anläggningar så krävs det att de gröna frågorna hanteras i projektets alla led. Och där spelar Forsen en viktig roll – Forsen håller ihop de gröna frågorna genom hela projektet så att slutresultatet blir enligt beställarens förväntningar!

maria.rydell@forsen.com

Jobbar du redan på Forsen?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor