Lars-Erik Segerström

Lars-Erik Segerström

Kalkylator – Hus

Lars-Erik, varför gillar du ditt jobb?

Det är en väldigt stor variation på de projekt jag är involverad i, både de jag kostnadsbedömer i tidiga skeden och i de jag deltar i produktion. Allt från nybyggnad av shoppinggallerior, datahallar, kontorskomplex och idrottshallar till ombyggnader/renoveringar av sjukhus, järnvägsstationer, operahus, hotell, lagerlokaler och soprum, samt kombinationer av alla dessa. I många fall finns det bara någon skiss från en arkitekt att utgå från och då måste olika lösningar, där kreativitet blandad med erfarenhet, tas fram för att kunna bygga projektet i text och omvandla det till kronor, euro, pund eller dollar.


Vad är det bästa med att jobba på Forsen?

Det finns en öppenhet samt en stor vilja att alltid hjälpa varandra med kunskap och erfarenhet och till det mycket prestigelöshet.

lars-erik.segerstrom@forsenprojekt.se

Jobbar du redan på Forsen?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor